Internet Archive BookReader

Iournael, van de legatie, gedaen in de iaren 1627 en 1628 by de ... heeren, Rochus vanden Honert, ... Andries Bicker ... ende Simon van Beaumont ... te samen by de ... heeren Staten Generael afgesonden, op den vrede-handel tusschen de coninghen van Polen ende Sweden. Inhoudende cort en warachtich verhael, so vant gene dagelijcx is gepasseert, de gantsche reyse gheduyrende: als oock de moeyelijckheyt ende verscheyden empeschementen op de selve reyse voorgevallen. Verciert met versch. kap. fig., ... door A.B. een van de twee secretarissen der selver ambassade